Διδάσκοντας και μαθαίνοντας

Παρόλο που ξεκινήσαμε με την εκπαίδευση στη φυσική δόμηση, πολύ γρήγορα συνειδητοποιήσαμε ότι το πώς χτίζουμε τα σπίτια μας είναι μόνο μια από τις παραμέτρους της αειφορίας ή της βιωσιμότητας. Εξίσου μεγάλη σημασία έχει και η στάση μας απέναντι στην τροφή, την ενέργεια και τις καλλιέργειες.Και όσο εκπαιδεύουμε τον κόσμο, τόσο εκπαιδευόμαστε και εμείς.
Έτσι από τη μέχρι στιγμής εμπειρία μας καταλήξαμε στις παρακάτω βασικές μορφές εργαστηρίων: 

Τα εισαγωγικά στη φυσική δόμηση εργαστήρια
Τα εστιασμένα σε συγκεκριμένες τεχνικές φυσικής εργαστήρια
Τα εργαστήρια για την αυτάρκεια και την αειφορία
Οι κατασκηνώσεις της αυτάρκειας
Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Προσεχή εργαστήρια

Προηγούμενα εργαστήρια

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Εγγραφείτε και ενημερωθείτε πριν από όλους, για τις εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες

* indicates required

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853