Συχνές Ερωτήσεις

1. Επηρεάζονται τα φυσικά σπίτια από τις καιρικές συνθήκες, τον χρόνο, θέλουν συντήρηση κλπ;
Τα φυσικά σπίτια δεν έχουν πρόβλημα με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Η συντήρηση που χρειάζονται δεν διαφέρει από αυτή των συμβατικών.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853