Ρευστή γη (Poured earth)

Η ρευστή γή είναι όμοια με το κοινό μπετόν γιατί τα υλικά αναμιγνύονται με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιώντας τσιμέντο σαν συνεκτικό υλικό. Η μόνη διαφορά είναι ότι αντί για την άμμο και τα χαλίκια που χρησιμοποιούνται για το μπετόν εδώ χρησιμοποιείται κοινό χώμα (αν και το χώμα αυτό πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες). Επίσης χρησιμοποιείται λιγότερο τσιμέντο.

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση σε αυτούς τους τοίχους μια και έχουν αυξημένη αντίσταση στον ήλιο και την βροχή.
Το ιδανικό χώμα πρέπει να έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε πηλό. Πρέπει να γίνονται τα κατάλληλα τεστ για να διασφαλιστεί ότι το μίγμα δεν συρρικνώνεται ή συρρικνώνεται ελάχιστα και έχει συμπιεστική δύναμη 800-1200 psi. Το χώμα που υπάρχει διαθέσιμο στον χώρο κτισίματος μπορεί να αναμιχθεί με άλλο για να βελτιωθεί η συμπεριφορά του ώστε να χρησιμοποιηθεί.
Η χρήση ασβέστη, ιπτάμενης τέφρας και οξειδίου του μαγνησίου μπορεί να ελαττώσει το χρησιμοποιούμενο τσιμέντο έως και 50%.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853