Συμπιεσμένο χώμα σε καλούπια (rammed earth)

Η μέθοδος με το χώμα σε καλούπια είναι τουλάχιστον τόσο παλιά όσο και το σινικό τείχος. Σε αυτή την τεχνική αργιλώδες χώμα ελαφρά υγρό συμπιέζεται πάρα πολύ σε καλούπια μέχρι να γίνει απόλυτα συμπαγές παράγοντας πολύ επίπεδες και κάθετες επιφάνειες.
Συνήθως χρησιμοποιούνται βάριά μηχανήματα για να μετακινήσουν και να συμπιέσουν το υλικό.

Οι τοίχοι έχουν τουλάχιστον 35 εκατοστά φάρδος για να είναι σταθεροί και να έχουν ικανοποιητική θερμική μάζα.Τα σπίτια που φτιάχνονται με συμπιεσμένη γη έχουν μια πολύ στιβαρή αίσθηση. Επίσης δημιουργούνε μια όμορφη οπτικά αίσθηση αν χρησιμοποιηθούν δύο ή περισσότερα είδη χρώματος Μειονεκτούνε σε σχέση με τις περισσότερες άλλες φυσικές μεθόδους στο ότι απαιτούν επεξεργασία με μηχανικό εξοπλισμό ο οποίος ανεβάζει το κόστος. Εκτός και αν έχεις στη διάθεσή σου πολούς κινέζους...

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853