Τσατμάς ή μπαγδαντί (Waddle and daub)

Πρόκειται για μίγμα πηλού και άχυρου που εφαρμόζεται σε πλαίσιο με πλεγμένα καλάμια, ξύλα κλπ, σχηματίζοντας λεπτές και ελαφριές τοιχοποιίες. Χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται ευρέως σε μεσοτοιχίες, οροφές και γενικά όπου υπάρχει ανάγκη ελαφριάς κατασκευής (πχ.στις σαχνισιές).

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853