Κορμοί δένδρων με λάσπη (cordwood)

Απλώς χτίζεις κορμούς χρησιμοποιώντας λάσπη σαν συνεκτικό υλικό. Στα πλεονεκτήματα η ταχύτητα και η ομορφιά. Στα κατά το ότι χρειάζεται μεγάλο πάχος για να αποκτήσει την απαιτούμενη στιβαρότητα και το ότι είναι πολύ εύκολο να παρουσιάσει ρηγματώσεις λόγω της κίνησης και συρρίκνωσης των ξύλων.

Γι'αυτούς τους λόγους χρησιμοποιείται κυρίως για μεσοτοιχίες. Στη θέση των ξύλων χρησιμοποιούνται ενίοτε μπουκάλια.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853