Ισοϋψή Χαντάκια (Swales)

Οι βασικές αρχές με τις οποίες σχεδιάζουμε τα χωματουργικά έργα στην Περμακουλτούρα είναι η  συλλογή, η επιβράδυνση και η εισχώρηση στο έδαφος του νερού της βροχής που πέφτει στο τοπίο μας. Ο πιο απλός τρόπος να επιβραδύνουμε και να συλλέξουμε το νερό είναι να χαράξουμε ένα χαντάκι ενιαίου υψομέτρου και βάθους κατά μήκος του χωραφιού μας, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός σαμαριού στη χαμηλή πλευρά του χαντακιού. Το νερό της βροχής που πέφτει σε όλη την υπερκείμενη έκταση θα πρέπει θεωρητικά να συλλεγεί κατά μήκος αυτού του χαντακιού. Εάν το νερό είναι αρκετό και το έδαφός μας ικανό να το συγκρατήσει, πιθανώς να φαίνεται και στην επιφάνεια του χαντακιού αυτού (σαν μακρόστενη λίμνη), το πολύ μέχρι το ύψος του σαμαριού.

 Σε άλλη περίπτωση, το νερό μπορεί μεν να μην εμφανίζεται στην επιφάνεια του εδάφους, επειδή το έδαφος στραγγίζει καλά ή δεν επαρκεί η βροχόπτωση, αλλά η δημιουργία του χαντακιού σίγουρα συλλέγει και επιβραδύνει το νερό, ελαχιστοποιώντας τη διάβρωση, και το βοηθάει να εισχωρήσει λίγο-λίγο στο έδαφός μας, γεμίζοντας τους πόρους όλης της υποκείμενης έκτασης με νερό που μπορούν να απορροφήσουν τα φυτά μας. Ανάλογα με την κλίση, το είδος του εδάφους και το είδος της καλλιέργειας, πιθανώς να αξίζει η δημιουργία πολλών χαντακιών στην έκτασή μας. Τέλος, τα χαντάκια αυτά συνδυάζονται άριστα με τα υπόλοιπα διαθέσιμα χωματουργικά έργα, όπως είναι τα φράγματα και οι λίμνες, αυξάνοντας σημαντικότατα τη λεκάνη συλλογής τους.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853