Πολυκαλλιέργεια

Ο συμβατικός τρόπος καλλιέργειας, ακόμη και όταν πρόκειται για βιολογικές καλλιέργειες, στοχεύει κατά κύριο λόγο στη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας ενός και μόνου είδους, είτε πρόκειται για δέντρα είτε πρόκειται για λαχανικά. Αυτή η προσέγγιση στερεί από το έδαφος πολλά θρεπτικά στοιχεία, εξαντλεί τον υδροφόρο ορίζοντα και ευνοεί την ανάπτυξη ασθενειών, βλάπτοντας ταυτόχρονα τα οικοσυστήματα. Ταυτόχρονα, όμως, στερεί από τον καλλιεργητή τη δυνατότητα πραγματικής αυτάρκειας, καθώς αντί να του προσφέρει ποιοτική και άφθονη τροφή σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, τον αναγκάζει να δουλεύει για να ζήσει και να αγοράζει την τροφή του με τα χρήματα που κερδίζει. Απέναντι σε αυτό το μοντέλο, εμείς προτείνουμε ένα πιο φυσικό τρόπο καλλιέργειας, ο οποίος έχει δοκιμαστεί και δοκιμάζεται σε όλη την υφήλιο εδώ και μισό αιώνα, ο οποίος εμπνέεται από  τις γνώσεις του παρελθόντος και τη σύγχρονη επιστήμη, και ο οποίος εγγυάται οικονομική ανεξαρτησία μέσω της αναζωογόνησης του οικοσυστήματος.

Και στην περίπτωση της Φυσικής Καλλιέργειας, και στην περίπτωση της Περμακουλτούρας, ο στόχος του καλλιεργητή είναι να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα με πολλά διαφορετικά είδη φυτών σε μια συγκεκριμένη έκταση – αυτό που καλείται πολυκαλλιέργεια (εν αντιθέσει προς τις συμβατικές μονοκαλλιέργειες). Τα οφέλη είναι πολλαπλά:

  • Μπορούν να φυτευτούν πολλαπλάσια είδη (έως και 10 φορές περισσότερα εάν πρόκειται για δέντρα) ανά τετραγωνικό μέτρο
  • Τα ψηλότερα φυτά μπορούν να σκιάσουν τα χαμηλότερα, προστατεύοντάς τα από την ηλιακή ακτινοβολία
  • Το ένα φυτό παίρνει από το έδαφος αυτό που προσφέρει το άλλο (όπως όταν συνδυάζονται οπωροφόρα με ψυχανθή)
  • Ο καλλιεργητής αποκτά αυτάρκεια τροφής, καθώς έχει παραγωγή φρούτων και λαχανικών σε όλη τη διάρκεια του χρόνου
  • Ο καλλιεργητής είναι εξασφαλισμένος απέναντι στις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες, όπως ο παγετός και η ξηρασία, καθώς ακόμη και να χάσει ένα μέρος της παραγωγής κάποιων ειδών, θα υπάρχουν άλλα είδη στα οποία μπορεί να στηριχθεί
  • Το εκτενές ριζικό σύστημα των διαφορετικών δέντρων μπορεί να αντλήσει και να συγκρατήσει περισσότερο νερό, μειώνοντας την ανάγκη τους για πότισμα
  • Η κόμη των φυτών απλώνεται σε μεγαλύτερη έκταση και απορροφά μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, σκιάζοντας το έδαφος και έτσι ελαχιστοποιώντας την εξάτμιση του νερού από αυτό

Ο όρος Permaculture (Περμακουλτούρα) προέρχεται από το συνδυασμό των λέξεων permanent (μόνιμη) και agriculture (καλλιέργεια), και υποδεικνύει πως ο συγκεκριμένος τρόπος καλλιέργειας στοχεύει στη δημιουργία σταθερών, αυτοσυντηρούμενων πολυετών καλλιεργειών, με ελάχιστες εισαγωγές ενέργειας και πόρων. Κατ’ άλλους, ως δεύτερο συνθετικό μπορεί να θεωρηθεί και ο όρος culture (κουλτούρα), που υπονοεί και τη διαφορετική κουλτούρα που εμπνέει αυτή την προσέγγιση στην καλλιέργεια και εν γένει στη ζωή. Σύμφωνα με αυτή την οπτική, ο άνθρωπος και η φύση ανήκουν σε ένα ενιαίο σύνολο, και είναι καθήκον του να τη διατηρήσει και να ζήσει ειρηνικά με όλα τα πλάσματα εντός της.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853