Πράσινο ταμείο - Πρόγραμμα "Αέναος"

Στα πλαίσια των σκοπών και των δράσεων μας για την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, με την υποστήριξη του Πράσινου ταμείου, υλοποιούμε μέρος του προγράμματος «Αέναος». Το πρόγραμμα στοχεύει αφενός στην ανάπτυξη και δημιουργία ενός Ευφυούς Συστήματος, μίας πλήρους τεχνολογικής πλατφόρμας συνεχούς παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζουν την Προστασία και Διατήρηση του Υδάτινου Οικοσυστήματος του Κεφαλοπόταμου και αφετέρου στην προσαρμογή και ενδυνάμωση της προσαρμοστικότητας της τοπικής κοινωνίας μέσα από βιωματικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Μέσα από την συστηματική καταγραφή των τοπικών και περιφερειακών μετεωρολογικών δεδομένων, την συστηματική συλλογή δεδομένων του φυσικού περιβάλλοντος, την μελέτη και την επεξεργασία τους από τους αρμόδιους φορείς, δημιουργείται γνώση και ωφέλιμα συμπεράσματα. Με την γνώση αυτή βοηθό μπορεί η κοινωνία να οδηγηθεί στην λήψη αποφάσεων που θα συμβάλλουν θετικά στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Ειδικότερα η Κοιν.Σ.Επ., πέρα από την συμμετοχή της σε όλες τις δράσεις, θα κατασκευάσει στην είσοδο του μονοπατιού του Ασκληπιού έναν ξύλινο οικίσκο με φυσικά υλικά ο οποίος θα λειτουργήσει τόσο ως  χώρος εγκατάστασης του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, όσο και ως σημείο υποδοχής και ενημέρωσης των επισκεπτών.

 

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853