Νέσσωνας, Ιούλιος 2019

Με μεγάλη χαρά και κούραση τελείωσε το πρώτο μας Permaculture Design Course στο αειphόria farm στον Νέσσονα. Με πολύ βροχή και πολύ ανεβασμένες θερμοκρασίες ο Sam κατάφερε να φέρει εις πέρας ένα πολύ ολοκληρωμένο εργαστήριο για την Περμακουλτούρα. Μας μετέδωσε τον ενθουσιασμό και τις εμπειρίες του και με πολλή θεωρία και πράξη μάθαμε πως να σχεδιάζουμε συστήματα ανθεκτικά και αειφόρα για τους ανθρώπους, το περιβάλλον και την οικονομία, που μπορούν να εφαρμοστούν στην πόλη, στην επαρχία, στα αγροκτήματα, παντού.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853