Λάρισα Απρίλιος 2017

Στα πλαίσια της 2ης Οικογιορτής Λάρισας πραγματοποιήσαμε ένα εργαστήριο φυσικής δόμησης, αναβαθμίζοντας ένα υφιστάμενο ετοιμόρροπο κτιριάκι.Η παρέα ήταν πολύ καλή και το αποτέλεσμα το ίδιο.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853