Εργαστηριο αυταρκειας, Νοεμβρης 2016

Προσπαθώντας να σκιαγραφήσουμε ένα μοντέλο ζωής με γνώμονα την αειφορία, την αυτάρκεια, το χαμηλό αποτύπωμα και την ποιότητα ζωής, διοργανώσαμε στα τέλη του Νοεμβρίου ένα βιωματικό εργαστήριο για όλα αυτά τα παραπάνω στο αγρόκτημά μας στο Νέσσωνα. Ο καιρός μας βοήθησε, η παρέα ήταν πολύ καλή, κάναμε ένα σωρό πράγματα και τα περάσαμε όμορφα!

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853