Παυλιανη, Ιουλιος 2016

Στην Παύλιανη και σε υψόμετρο 1.500 μέτρων, βρίσκεται μία από τις πιο απαιτητικές κατασκευές που έχουμε κάνει. Μια γεωδαιτική σφαίρα διαμέτρου 4,2 μέτρων, καρφωμένη σε ένα γιγάντιο έλατο σε ύψος που φτάνει τα 12 μέτρα. Πραγματοποιήθηκε σε ένα εξαήμερο εργαστήριό μας.

Οι περιφερειακές κατασκευές (τζάκι, παγκάκια, hot tub κλπ), χρειάστηκαν άλλο ένα τριήμερο εργαστήριο.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853