Ένα από τα τελευταία μας πρότζεκτ είναι το χτίσιμο ενός σχολείου αυτάρκειας και αειφορίας στο Νεπάλ. Σε μια από τις πιο μειονεκτικές περιοχές της χώρας, θα στηθεί ένας χώρος εναλλακτικής εκπαίδευσης σε μια προσπάθεια να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες ζωής και να σταματήσει η μετανάστευση.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853