Προορίζεται για κατοικία στελεχών της ομάδας του cob.gr. Βασίστηκε αποκλειστικά σε εξάμηνη εθελοντική εργασία. Έχει χτιστεί αποκλειστικά από φυσικά και μεταχειρισμένα υλικά και με κόστος γύρω στα 7.000 ευρώ.
Οι εξωτερικές του τοιχοποιίες είναι φτιαγμένες με άχυρο και πηλό, οι εσωτερικές με τσατμά, οι τοίχοι trombe με πλιθιά και τα χτιστά έπιπλα με γαιόσακους.
Το κτίριο έχει πολύ προσεκτικό ενεργειακό σχεδιασμό με άριστη θερμομονωτική συμπεριφορά λόγω του άχυρου και χρήση παθητικών ηλιακών συστημάτων.
Δυστυχώς λόγω έλλειψης χρόνου είναι ακόμη χωρίς έπιπλα κουζίνας και ντουλάπες.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853