Μετά από σχεδόν ένα χρόνο προσπαθειών, κατορθώσαμε να εγκαταστήσουμε ένα υγιές, αυτορρυθμιζόμενο υδάτινο οικοσύστημα στο χωράφι μας στο Νέσσωνα. Το νερό καθαρίζεται και οξυγονώνεται από τα φυτά της λίμνης, χωρίς τη χρήση χλωρίου ή άλλων χημικών. Η λίμνη εκτός από αισθητική πινελιά θα χρησιμεύει και ως δεξαμενή, ως παράγοντας μικροκλίματος, ως σημείο συνάντησης βιοποικιλότητας και ως παράδειγμα για το πως μπορούμε να δημιουργήσουμε χαμηλού αποτυπώματος δεξαμενές νερού.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853