Χρειάστηκαν δεκαπέντε ημέρες και η συνδρομή σαράντα περίπου ανθρώπων για να ολοκληρωθεί το σπιτάκι της φωτογραφίας.
Είναι κατασκευασμένο με cob και σχεδόν εξ ολοκλήρου από τοπικά υλικά και αποτελεί την δεύτερη μας απόπειρα συνεργασίας με δημοτικούς και τοπικούς φορείς για την κατασκευή κοινόχρηστων κτιρίων.
Στόχος της προσπάθειας είναι να συνδυαστούν οι ανάγκες για εκπαίδευση σε αυτές τις πρακτικές κτισίματος, με την ανέγερση χώρων που μπορούν να προβάλουν την φιλοσοφία της φυσικής δόμησης.
Το σπιτάκι έγινε σε δημόσιο χώρο με την συνεργασία και την συνδρομή του δήμου Αγιάς και θα αξιοποιηθεί σαν τουριστικό περίπτερο.
Ακολουθούν τρία βιντεάκια με τη διαδικασία κατασκευής του.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853