Το χτίσιμό του ξεκίνησε σε ένα μας εργαστήριο και ολοκληρώθηκε με εθελοντές. Έχει διάμετρο 2,5 μέτρων και βρίσκεται 2 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Η περίμετρός του είναι χτισμένη με πέτρες (ξερολιθιά) και ο θόλος του που δέχεται το βάρος του χώματος, ένας ξύλινος γεωδαιτικός θόλος. Είναι αρμολογημένος με κουρασάνι. Ζεσταίνεται με ένα μικρό rocket mass heater που είναι επενδεδυμένο με τάντελακτ.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853