Στη συνοικία των Παλιών του Βόλου, περιοχή προστατευόμενη από την αρχαιολογία, ολοκληρώσαμε το κτίσιμο ενός σύγχρονου αστικού σπιτιού με ξύλινο σκελετό και πλήρωση με άχυρο και λάσπη. Η ιδιοκτήτρια Βάνα Γεωργαλά, αρχιτέκτονας η ίδια, εκτός από την ποιότητα ζωής που επιδιώκει κατοικώντας σε ένα τέτοιο σπίτι, επιθυμεί να επανέλθουν στο προσκήνιο της σύγχρονης αρχιτεκτονικής θεώρησης παραγκωνισμένα υλικά και τρόποι δόμησης, με μακριά παράδοση στο Θεσσαλικό κάμπο, μέσα από την σύγχρονη προσέγγιση της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853