Είναι μια ιδέα/πρόταση για τη στέγαση ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Το κατάλυμα είναι στην ουσία ένας ξύλινος γεωδαιτικός θόλος υπενδεδυμένος με μεταχειρισμένα ρούχα βουτηγμένα στον ασβέστη, μονωμένος με μαλλί προβάτου και θερμαινόμενος με rocket mass heater και παθητικά ηλιακά συστήματα. Το κόστος του δεν ξεπερνάει τα 250 ευρώ.
Χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία στο χώρο μας.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853