Καθώς πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των ανθρώπων που προτίθενται να χτίσουν τα σπίτια τους με φυσικά υλικά, τόσο αυξάνεται και η ανάγκη για ειδικευμένους τεχνίτες που μπορούν να το κάνουν. Αν λοιπόν ενδιαφέρεστε για ενα τρόπο ζωής που περιλαμβάνει αρκετά ταξίδια και λάσπη, μπορείτε να παρακολουθήσετε μια εκπαιδευτική διοργάνωση, να συμμετάσχετε σε μια εθελοντική δραστηριότητα ή να επικοινωνήσετε μαζί μας. Συνήθως είναι απαραίτητα και τα τρία.

 

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853