Βασίστηκε αποκλειστικά σε εξάμηνη εθελοντική εργασία. Οι εξωτερικές του τοιχοποιίες είναι φτιαγμένες με αχυροπηλό, οι εσωτερικές με τσατμά, οι τοίχοι trombe με πλιθιά και τα χτιστά έπιπλα με γαιόσακους.
Το κτίριο έχει πολύ προσεκτικό ενεργειακό σχεδιασμό με χρήση παθητικών ηλιακών συστημάτων και άριστη θερμομονωτική συμπεριφορά λόγω του άχυρου στην εξωτερική τοιχοποιία.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853