Πρόκειται για συμβιωτικό σύστημα όπου τα ψάρια, παράγοντας ακαθαρσίες, δίνουν τροφή στα φυτά, τα οποία στη συνέχεια καθαρίζουν με τις ρίζες τους το νερό για λογαριασμό των ψαριών. Τα ψάρια τρέφονται με προνύμφες που συλλεγονται στις κομποστικές τουαλέτες και η κυκλοφορία του νερού γίνεται με αντλίες που τροφοδοτούνται από φωτοβολταικά. Έτσι το σύστημα έχει μηδενικές απαιτήσεις. Πρότασή μας για καλλιέργειες σε περιορισμένους χώρους χωρίς χώμα και δυνατότητα κάθετης βλάστησης.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853