Τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Ο θόλος που γφαίνεται στις φωτογραφίες έχει εμβαδό 25 τετραγωνικά, ύψος 4 μέτρα και συνολικήεπιφάνεια 60 τετραγωνικά. Η ομάδα δυναμική και ανάμεσα στα μπάνια κατάφερε να κλείσει το θόλο σε ικανοποιητικό επίπεδο. Οι εργασίες συνεχίζονται από ολιγομελή ομάδα παραμένόντων κομμάντο.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853