Βάθεια, Αμάρυνθος, Μάιος 2018. Λίγα σχετικά άτομα, πολλή δουλειά, καλή παρέα και πολύ καλό αποτέλεσμα.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853