Πρόκειται για ένα αυτόνομο, αυτορρυθμιζόμενο, υγιές υδάτινο οικοσύστημα στο κτήμα μας στο Νέσσωνα. Το νερό της προέρχεται από τις στέγες μας. Καθαρίζεται και οξυγονώνεται από τα φυτά της λίμνης, χωρίς τη χρήση χλωρίου ή άλλων χημικών. 

Χωρίζεται στο χώρο κολύμβησης πλάτους 3Χ3 και βάθους δύο μέτρων και το χώρο καθαρισμού του νερού που είναι τριπλάσιος και αβαθής. Στο δεύτερο χώρο οι ρίζες των φυτών αναλαμβάνουν την οξυγόνωση και τον καθαρισμό του νερού. Το νερό κινείται από τον ένα χώρο στον άλλο με τη διαφορά θερμοκρασίας και τη βοήθεια αντλίας.

Η λίμνη εκτός από αισθητική πινελιά θα χρησιμεύει και ως δεξαμενή, ως παράγοντας ρύθμισης μικροκλίματος, ως σημείο συνάντησης βιοποικιλότητας και ως παράδειγμα για το πως μπορούμε να δημιουργήσουμε χαμηλού αποτυπώματος δεξαμενές νερού. Τροφοδοτείται από βρόχινα νερά που συλλέγονται από τη στέγη του κόκκινου σπιτιού και των φωτοβολταικών.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853