Χρειάστηκαν 15 μέρες για να ολοκληρωθεί αυτός ο υπαίθριος χώρος μαγειρέματος στην Πάτρα. Χρησιμοποιήθηκαν γαιόσακοι και στιβαχτός πηλός (cob). Δημιουργός ο δαιμόνιος αρχιτέκτονας Σταύρος Μπιζουδάκης. Τον βοήθησε μια μικρή ομάδα ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853