Φωτογραφίες από κατασκευές των διαφόρων εισαγωγικών στη φυσική δόμηση εργαστηρίων μας

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853