Χωρητικότητας 2-3 ατόμων έγιναν γρήγορα και πολύ οικονομικά κατά τη διάρκεια μιάς εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Σκελετός ξερολιθιά, τοίχοι από γαιόσακους και ξύλινη στέγη με την τεχνολογία του γεωδαιτικού θόλου. Επενδύθηκαν με μεταχειρισμένα ρούχα και κουρέλια βουτηγμένα στον ασβέστη, μονώθηκαν με παλιά ρούχα. Ζεσταίνονται με τζάκι και rocket mass heater..

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853