Από τις πιο απαιτητικές κατασκευές που έχουμε κάνει. Μια γεωδαιτική σφαίρα διαμέτρου 4,2 μέτρων, καρφωμένη σε ένα γιγάντιο έλατο σε ύψος που φτάνει τα 12 μέτρα. Πραγματοποιήθηκε σε ένα εξαήμερο εργαστήριό μας.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853