Με τη βοήθεια εθελοντών από το δίκτυο του cob.gr ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή ενός υφιστάμενου ξύλινου κτιρίου στο Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας στην Έδεσσα. Οι ανάγκες που καλύφθηκαν από αυτή την ανακαίνηση είναι η θερμομόνωση του κτιρίου, η προστασία των τοίχων από τη διάβρωση και μια μικρή επέκταση ώστε το κτίριο να είναι πιο λειτουργικό. Για το σκοπό αυτό αφού αφαιρέθηκε το διαβρωμένο εξωτερικό κέλυφος, το κτίριο επενδύθηκε εξωτερικά με 25 πόντους από μίγμα άχυρου και πηλού ενώ στη συνέχεια  επιχρίστηκε με πηλό. Ενισχύθηκε η μόνωση της οροφής, αντικαταστάθηκαν τα παράθυρα και προστέθηκε ένας πολύ μικρός χώρος τουαλέτας. Τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν επαναχρησιμοποιώντας  τα υλικά που αφαιρέθηκαν από την υπάρχουσα τοιχοποιία. Το όλο εγχείρημα διάρκεσε 10 ημέρες.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853