Είναι μια πρόταση για τη στέγαση ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Το κατάλυμα είναι στην ουσία ένας ξύλινος γεωδαιτικός θόλος υπενδεδυμένος με μεταχειρισμένα ρούχα βουτηγμένα στον ασβέστη. Είναι μονωμένος με μαλλί προβάτου και θερμαίνεταιμε rocket mass heater και παθητικά ηλιακά συστήματα

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853