Η ενεργεια

Την ανάγκη για θέρμανση των εσωτερικών χώρων του κτήματος καλύπτουν κατά 50% παθητικά ηλιακά συστήματα. Ένα 10% καλύπτεται ενεργητικά ηλιακά συστήματα και το υπόλοιπο από την καύση ξύλων σε κατασκευές υψηλής απόδοσης (τζάκια rumford, rocket mass heater). Για το μαγείρεμα χρησιμοποιείται βιοαέριο, υγραέριο, rocket  stove, ξυλόφουρνος και γάστρες. Οι ανάγκες σε καύσιμη ξυλεία καλύπτονται κατά 60% από το ίδιο το αγρόκτημα. Για τη συσκευασία και μεταποίηση των προϊόντων χρησιμοποιούνται φυσικές μέθοδοι (ηλιακά ξηραντήρια καπνιστήρια κλπ). Για την ηλεκτροδότηση του χώρου χρησιμοποιούνται φωτοβολταϊκά συστήματα και μια ανεμογεννήτρια καθέτου άξονα.

 

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853