Οι καλλιέργειες

Το αγρόκτημα καλλιεργείται με τη μέθοδο της φυσικής καλλιέργειας από το 1999. Χωρίς ιδιαίτερη και συστηματική φροντίδα έχει αναπτυχθεί ένα ιδιαίτερο κλειστό οικοσύστημα που αριθμεί πάνω από 400 δένδρα από 80 και πλέον ποικιλίες και αναρίθμητα είδη μονοετών φυτών και βοτάνων.  Η αρμονική βιοποικιλότητα που επικρατεί, προστατεύει το οικοσύστημα από ασθένειες και παράσιτα. Το μικροκλίμα του είναι επίσης ιδιαίτερο με πολύ μικρότερες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις από τη γύρω περιοχή. Σε αυτό συνεισφέρουν και οι τρεις δεξαμενές συγκέντρωσης των όμβριων και «γκρι» νερών του κτήματος.
Παράλληλα με τις καλλιέργειες στο αγρόκτημα, νοικιάζουμε χωράφια στη γύρω περιοχή καλλιεργώντας δημητριακά και όσπρια με αμειψισπορά.
Το κτήμα αποτελεί πεδίο εκπαίδευσης στις φυσικές καλλιέργειες με τη διεξαγωγή εργαστηρίων αλλά και εκπαιδευτικών διακοπών.   

 

 

 

 

 

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853