Νέσσωνας, Οκτώβριος 2019

Μόνο διαστημόπλοια δεν φτιάξαμε στο συμπαθητικότατο εργαστηριάκι μας για την αυτάρκεια στο Νέσσωνα. Σε επόμενη διοργάνωση ίσως...

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853