Λευκάδα, Αύγουστος 2020

Τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Ο θόλος που γφαίνεται στις φωτογραφίες έχει εμβαδό 25 τετραγωνικά, ύψος 4 μέτρα και συνολική επιφάνεια 60 τετραγωνικά.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853