Νέσσωνας, Οκτώβριος 2020

Σε μια άλλη εποχή, χωρίς μάσκες και περιορισμούς, μαζεύτηκαν λίγοι αλλά αποφασισμένοι εξερευνητές στο χώρο της φυσικής δόμησης και μυήθηκαν στα μυστικά της.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853